KATILIMCI PROFİLİ

 • Kamu Kurumları
 • Özel Sektör Sanayi Kuruluşları
 • Savunma Sanayi Sektörü
 • Kalkınma Ajansları
 • Belediyeler
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Tarım Sektörü
 • İletişim Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Sağlık Sektörü
 • Eğitim Sektörü
 • Ulaşım Sektörü
 • Bilişim Sektörü
 • Ar-Ge Merkezleri