SPONSORLUK KATEGORİLERİ

Basın Çalışmaları: Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Ana Sponsorun logosuna yer verilecektir.

Etkinlik Alanı Bayrak Kullanımı: Vıp Lounge bölümünde kırlangıç bayrakları asılacaktır (Kırlangıç bayraklar sponsor firma tarafından basılacak ve asılacaktır).

Etkinlik Alanı Led Ekran: Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “VIP Lounge Sponsoru” olarak sürekli logosuna yer verilecektir.

Ziyaretçi Kılavuzu: VIP Lounge Sponsor logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: VIP Lounge Sponsor logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Davetiyesi: VIP Lounge Sponsor logosu etkinlik davetiyesinde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: VIP Lounge Sponsor etkinlik web sitesi ana sayfasında erişim linki bulunduran logo yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: VIP Lounge Sponsor logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Tanıtım Filmi: Etkinlik öncesinde ve sonrasında hazırlanacak olan tanıtım filmlerinde VIP Lounge Sponsorun logosu Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Sonuç Raporu: Etkinlik sonrasında hazırlanacak sonuç raporunda VIP Lounge Sponsorun logosu Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Bu sponsorluk hakkı tek firmaya verilecektir. Sponsor olan firma Gastronomi – İslam Ülkeleri Mutfak Günleri organizasyonunun İletişim Sponsoru olarak lanse edilecektir.

Etkinlik Alanı Branding: İletişim Sponsoruna etkinlik alanında branding yapabilmesi için 2 farklı noktada toplam 12 m2 yer tahsisi yapılacaktır.

Ziyaretçi Kılavuzu: İletişim Sponsorunun logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: İletişim Sponsorunun logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: İletişim Sponsorunun etkinlik web sitesinde logosuna yer verilecektir.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: İletişim Sponsorunun logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Ulaşım sponsorluğu karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında değerlendirilecektir. Sponsor firmadan etkinlik boyunca belirlenecek bölgelerinde belirlenen saatlerde shuttle hizmeti yanında bazı özel transferleri gerçekleştirmesi beklenecektir.

Diğer seçenekler ve koşullar, yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılacak ve belirlenecektir. Bu sponsorluk hakkı tek firmaya verilecektir.

Ziyaretçi Kılavuzu: Ulaşım sponsorunun logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: Ulaşım sponsorunun logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: Ulaşım sponsorunun etkinlik web sitesinde logosuna yer verilecektir.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: Ulaşım sponsorunun logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Bu sponsorluk hakkı tek firmaya verilecektir.

Ziyaretçi Kılavuzu: Havayolu Sponsorunun logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: Havayolu Sponsorunun logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: Havayolu Sponsorunun etkinlik web sitesinde logosuna yer verilecektir.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: Havayolu Sponsorunun logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Malzeme-Ekipman Sponsorluğu karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında değerlendirilecektir. Sponsor firma yeterli personelin bulundurulması, gerekli tüm ekipmanların sağlanması kurulumu ve kontrolünden sorumlu olacaktır (Sahne, müzik ve gösteri vb.).

Ziyaretçi Kılavuzu: Malzeme-Ekipman Sponsorunun logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: Malzeme-Ekipman Sponsorunun Sponsorunun logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: Malzeme-Ekipman Sponsorunun Sponsorunun etkinlik web sitesinde logosuna yer verilecektir.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: Malzeme-Ekipman Sponsorunun Sponsorunun logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Sağlık Destek Sponsorluğu karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında değerlendirilecektir. Sponsor firma etkinlik boyunca alanın ziyaretçiye açık olduğu saatlerde önlem amaçlı bir ambulans ve yeteri kadar sağlık personeli bulunduracaktır.

Ziyaretçi Kılavuzu: Sağlık Destek Sponsorunun logosu ziyaretçi el kılavuzunda Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Etkinlik Afişleri: Sağlık Destek Sponsorunun Sponsorunun logosu etkinlik afişlerinin tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Elektronik Ortamlar: Sağlık Destek Sponsorunun Sponsorunun etkinlik web sitesinde logosuna yer verilecektir.

Duyuru, Reklam ve İlanlar: Sağlık Destek Sponsorunun Sponsorunun logosu proje boyunca yapılacak olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır. Çalışmaların tümünde Sponsorlar bölümünde yer alacaktır.

Congresium ana giriş kapısında bulunan 2 adet döner kapının sponsorluğunu kapsamaktadır. Döner kapılarda 3 adet, toplamda 6 adet bölme bulunmaktadır.

Etkinlik kapsamında toplamda 40.000- 50.000 arasında değişen ziyaretçi tarafından görülme imkanı sağlamaktadır.

Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

Bu sponsorluk desteği ile firma genel alanlarda sürekli görünür olma imkânı sağlanacaktır.

Congresium Kongre Merkezi ana giriş kapısında bulunan 4 adet X-ray cihazına ait sponsorluğu kapsamaktadır. Alanda konumlandırılmış bu cihazlar, etkinlik kapsamında toplamda 35-50 bin arasında değişen ziyaretçi tarafından görülme imkanı sağlamaktadır.

Sponsor firmaya bildirilecek ölçülere göre tasarımı, üretimi ve uygulaması tamamen sponsor firma tarafından hazırlanacaktır. Bu sponsorluk desteği ile firmaya genel alanlarda sürekli görünür olma imkanı sağlanacaktır.

Congresium ana girişinde yer alan bağlantılı 2 adet yürüyen merdivenin giydirme alanını kapsamaktadır.

Sürekli görülme imkanı sağlar.

Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

Etkinlik süresince, kayıt masasının yanına veya etkinlik merkezinde uygun bir alana kurulacaktır.

En az 20 cep telefonu için hizmet verecek ve katılımcıların etkinlik esnasında telefonlarını şarj etmelerini sağlayacaktır.

Şarj ünitesi üzerinde sponsor firmanın logosu yer alacaktır.

Etkinlik merkezinin wireless internet kullanımı karşılama sayfasında firmanın logosu ve ismi yer alacaktır.

Etkinliğe gelen ziyaretçilerin ve katılımcıların etkinlik süresi boyunca aktif bir şekilde faydalanacağı bir kullanım alanıdır.

Etkinlik merkezi genel alanlarında yer alacak 20 adet su sebili, sponsor firmanın ürün görselleri ile giydirilecektir.

Sponsor firmaya bildirilecek ölçülere göre tasarımı, üretimi ve uygulaması tamamen sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

Su sebilinde kullanılacak damacanalar sponsorluk hizmet bedeli içerisine dahil değildir, kullanım adeti hesaplandıktan sonra ayrıca fatura edilecektir.

Bu sponsorluk desteği ile genel alanlarda sürekli görünür olma imkanı sağlanacaktır.

Congresium Kongre Merkezi etkinlik alanında bulunan 1 adet panoramik asansöre ait sponsorluğu kapsamaktadır.

Sürekli görülme imkanı sağlar.

Tüm ziyaretçiler bu lokasyonun önünden geçecekler ayrıca otopark ve üst katlara çıkış da bu asansörler tarafından sağlanacaktır.

Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.,

Kongre merkezinde toplantı salonları fuayesi ve kayıt masalarının önünde yer alan 4 adet LCD TV’de sponsor firma veya ürün logosu yer alacaktır.

Sponsor firmaya LCD TV’lerde reklam veya tanıtım filmi gösterimi hakkı verilecektir.

Etkinliğe katılan tüm ziyaretçilere üzerinde “Ziyaretçi” yazılı yaka kartları verilir. Yaka kartı ön ve arka yüzeyinde sponsorun logosu olacaktır. Yaka kartlarının üretimi aşağıdaki detaylarda firma tarafından yapılacaktır.

Sponsorun tasarımını yaptıracağı ve firma tarafından onaylanan görsel yaka kartının arkasında kullanılacaktır. Yaka kartının ön yüzünde ise sponsorun logosu yer alacaktır. 40.000 adet yaka kartı bastırılacaktır.

Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Ziyaretçi Yaka Kartı Sponsoru” olarak sürekli logosuna yer verilecektir.

Yaka kartı iplerinde sponsor firmanın logosunun bulunmasını sağlayan sponsorluktur. Tek taraflı logo kullanımı için geçerlidir. Yaka ipi tüm ziyaretçilere kullandırılacaktır. Baskısı firmaya aittir.

Etkinlik alanına giriş kapılarında bulunan etkinlikler için özel olarak tasarlanmış ekranlı turnikeler ile sponsora reklam alanı sağlanacaktır.

Üzerinde bulunan LCD ekran ve turnike ön yüz alanı (folyo giydirme ile kaplanacaktır) üzerinde sponsor firma kurumsal logosuna yer verilecektir. Ziyaretçilere firmanızı tanıtma imkanı sağlayacak olan reklamlar firma tarafından uygulanacaktır.

Giriş ve koridorlarda yer alacak ayak yönlendirmeleri ile ziyaretçileri standınıza davet edebilirsiniz.

Baskı Özellikleri:

 • Ölçü: 28 x 9,5 cm
 • Renk: CMYK, 4 renk
 • Adet: Salon girişinden sponsor firma standına kadar
 • Baskı: firma tarafından yapılır
 • Congresium ana giriş kapısında bulunan 400 m2 alanın sponsorluğunu kapsamaktadır. Alana firma tarafından belirlenen ve Congresium tarafından onaylanan araç konumlandırılması yapılacaktır.

  Alana konumlandırılmış olan araçlar, etkinlik boyunca gelen 40.000-50.000 ziyaretçi tarafından ve aynı zamanda Congresium önünde yer alan yoldan geçen günde yaklaşık 30.000 araç tarafından da görülecektir.

  Congresium ana giriş kapısında bulunan 4 adet x-ray cihazına ait sponsorluğu kapsamaktadır. Alanda konumlandırılmış bu cihazlar, etkinlik süresince gelen 40.000-50.000 ziyaretçi tarafından sürekli görülecektir.

  Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır. Bu sponsorluk desteği ile firma genel alanlarda sürekli görünür olma imkânı sağlanacaktır.

  Congresium girişinde bulunan Vesperna adlı dine/n/fun restaurantın sponsorluğunu kapsamaktadır. Etkinlik süresince sponsor firmanın ismi alınlık yazısı olarak Vesperna’nın yanında yer alacaktır.

  Bunun yanında restaurant içerisinde bulunan bar’ın her iki tarafına ürün logo, görsel veya ismini içeren giydirme yapılacaktır.

  Vesperna girişinde yer alan ve tüm katlara direk çıkan asansör için giydirme de bu sponsorluğu kapsamaktadır.

  Ayrıca restaurantın masalarında yer alan masa üstü görsellerinde sponsor firmanın ürün resmi, logo veya ismi yer alacaktır.

  Vesperna sponsorluğunun satın alınması, hem etkinlik süresince sponsor firmanın bilinilirliğini arttırırken aynı zamanda da gece gelen misafirler tarafından da ürün, logo ve görsellerinin sürekli gözükme imkanı sağlamaktadır.

  Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

  Sponsorluk alanları bölünerek de kullanılabilir.

  Congresium ana girişinde yer alan Back-up masasının sponsorluğunu kapsamaktadır.

  Etkinlik süresince tüm alanlardan görülme imkanı sağlamaktadır.

  Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır. Bu sponsorluk desteği ile firma genel alanlarda sürekli görünür olma imkânı sağlanacaktır.

  Atrium alanında yer alan toplamda 4 adet kolon giydirme sponsorluğudur.

  Tüm alanlardan görünme imkanı

  Marka bilinilirliğini arttırma

  Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

  Congresium ana binasında bulunan 460 m2’lik asma kat sponsorluğunu kapsamaktadır.

  Alana firma tarafından belirlenen ve Congresium tarafından onaylanan araç konumlandırılması yapılacaktır.

  Konumlandırılan araçlar tüm katlardan gözükecek ve marka bilinilirliği artacaktır.

  2.Kat’da bulunan 35 m2’lik alanlardan oluşan stand alanlarıdır.

  Toplamda 4 adet stand alanı bulunmaktadır.

  Firmalar bu alanlarda ürün tanıtımını yapabilme imkanını bulacaklardır.

  Alan konser zamanlarında toplamda 3100 kişi tarafından ziyaret edilecektir,

  Standlar salonların girişinde bulunmaktadır.

  Kongre zamanlarında ise gelen tüm katılımcılar tarafından görülecektir.

  Congresium 2.katında yer alan yürüyen merdivenin giydirme alanını kapsamaktadır.

  Sürekli görülme imkanı sağlar

  Kongrelerde alanlara kululan çay-kahve istasyonlarının hemen yanında yer almakta ve günde yaklaşık olarak ziyaret eden 2000-3000 kişi tarafından görülme imkanı bulunmaktadır.

  Sponsor firmaya bildirilecek olan ölçülere göre tasarım, üretim, uygulama sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.